04.01.2012

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 10 stycznia 2012 r. o godz. 15.30 w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Oświęcimiu przy ul. Zaborskiej 144.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Działalność Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Oświęcimiu.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 10 stycznia 2012 r. o godz. 15.30 w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Oświęcimiu przy ul. Zaborskiej 144.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Działalność Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Oświęcimiu.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.