06.04.2012

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 10 kwietnia 2012 r. o godz. 15.30 w Składowisku Odpadów Komunalnych Spółka z o.o. w Oświęcimiu przy ul. Nadwiślańskiej 36.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Działalność Składowiska Odpadów Komunalnych Spółka z o.o. w Oświęcimiu.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 10 kwietnia 2012 r. o godz. 15.30 w Składowisku Odpadów Komunalnych Spółka z o.o. w Oświęcimiu przy ul. Nadwiślańskiej 36.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Działalność Składowiska Odpadów Komunalnych Spółka z o.o. w Oświęcimiu.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.