23.08.2018

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2018 r. o godz. 1530 sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji.

  2. Wyrażenie opinii do wniosku o zmianę przeznaczenia środków z rezerwy celowej

  3. Analiza projektów uchwał Rady Miasta Oświęcim.

  4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.