17.12.2018

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 2 stycznia 2019 r. o godz. 1530 sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji.

  2. Analiza projektu Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na 2019 r.c.d.

  3. Analiza projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim na lata 2019-2029.

  4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.