01.04.2019

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 9 kwietnia 2019 r. o godz. 1530 sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji.

  2. Analiza Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Oświęcim za 2018 r., sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych za 2018 r. Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu, Oświęcimskiego Centrum Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Oświęcimiu, Muzeum Zamek w Oświęcimiu oraz Informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego – Miasta Oświęcim.

  3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Font Resize
Contrast