18.04.2019

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2019 r. o godz. 1530 sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji.

  2. Rozpatrzenie wniosku w sprawie zmiany przeznaczenia środków z rezerwy celowej.

  3. Analiza projektów uchwał Rady Miasta Oświęcim.

  4. Analiza „Sprawozdania z realizacji zadania inwestycyjnego pn.: ,,Rozwój terenów przykolejowych w Oświęcimiu – budowa węzła przesiadkowego typu Park&Ride”.

  5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Font Resize
Contrast