07.06.2019

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 11 czerwca 2019 r. o godz. 15.30 sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji.

  2. Wyrażenie opinii do wniosku w sprawie zmiany przeznaczenia środków z rezerwy celowej.

  3. Analiza projektów uchwał Rady Miasta Oświęcim.

  4. Przyjęcie planu pracy Komisji na II półrocze 2019 r.

  5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Font Resize
Contrast