04.02.2020

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 11 lutego 2020 r. o godz. 1530 w sali Nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji.

  2. Analiza projektów uchwał Rady Miasta Oświęcim.

  3. Informacja dotycząca stanu budowy i remontów budynków realizowanych przez Oświęcimskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Oświęcimiu.

  4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Font Resize
Contrast