08.10.2020

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 13 października 2020 r. o godz. 1530 na parkingu Park&Ride Oświęcimiu przy ul. Powstańców Śląskich 16.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji.
  2. Funkcjonowanie parkingu Park & Ride.
  3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.