26.11.2020

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 2 grudnia 2020 r. o godz. 1530 w Sali Ślubów Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji.
  2. Analiza projektu Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2021 – cd.
  3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.