18.12.2020

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 21 grudnia 2020 r. o godz. 13.45 Oświęcimskim Centrum Kultury przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1.  Analiza projektu uchwały w sprawie przyjęcia zadań VI etapu Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego na lata 2021-2025.