07.01.2021

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 12 stycznia 2021 r. o godz. 15.30 Sali Ślubów Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji.
  2. Analiza zmian w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcim.
  3. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za 2020 r.
  4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.