12.03.2021

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 16 marca 2021 r. o godz. 1530 w Sali Ślubów Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji.
  2. Działalność Miejsko – Przemysłowej Oczyszczalni Ścieków pod kątem obsługi aglomeracji Oświęcim w skład której wchodzą Miasto Oświęcim, Gmina Oświęcim, Gmina Polanka Wielka, Gmina Przeciszów, Gmina Chełmek.
  3. Analiza projektów uchwał Rady Miasta Oświęcim.
  4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.