06.09.2012

Posiedzenie Komisji Budzetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 11 września 2012 r. o godz. 15.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej „Galeria Książki” w Oświęcimiu przy ul. Nojego 2B.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Analiza „Informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Oświęcim za I półrocze 2012 r.”
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 11 września 2012 r. o godz. 15.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej „Galeria Książki” w Oświęcimiu przy ul. Nojego 2B.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Analiza „Informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Oświęcim za I półrocze 2012 r.”
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.