02.06.2021

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 8 czerwca 2021 r. o godz. 15.30 Sali Ślubów Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji.
  2. Analiza Sprawozdania z realizacji ,,Strategii Rozwoju Miasta Oświęcim na lata 2014-2020” za 2020 r.
  3. Przyjęcie planu pracy Komisji na II półrocze 2021 r.
  4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.