30.06.2021

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 6 lipca 2021 r. o godz. 15.30 w Przepompowni ścieków przy ul. Solnej w Oświęcimiu.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji.

  2. Posiedzenie wyjazdowe do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oświęcimiu – Przepompownia ścieków przy ul. Solnej.

  3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.