12.11.2021

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 17 listopada 2021 r. o godz. 15.30 sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji.

  2. Wyrażenie opinii w sprawie zmiany przeznaczenia środków z rezerwy celowej.

  3. Analiza projektu Uchwały Budżetowej miasta Oświęcim na 2022 rok.

  4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.