01.12.2021

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 8 grudnia 2021 r. o godz. 15.45 w sali Oświęcimskiego Centrum Kultury przy ul. Śniadeckiego 24.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji.

  2. Analiza projektu uchwały Budżetowej miasta Oświęcim na 2022 r. – c.d.

  3. Opracowanie wniosków do budżetu miasta na 2022 r.

  4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.