07.01.2022

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 11 stycznia 2022 r. o godz. 15.30 w siedzibie Składowiska Komunalnych Spółka z o.o. w Oświęcimiu ul. Nadwiślańska 36.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji.

  2. Funkcjonowanie Składowiska Odpadów Komunalnych Spółka z o.o. w Oświęcimiu.

  3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.