09.03.2022

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 15 marca 2022 r. o godz. 15.30 w Muzeum Zamek w Oświęcimiu przy ul. Zamkowej 1.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Komisji.

  2. Działalność Muzeum Zamek w Oświęcimiu pod kątem funkcjonowania reliktów Starego Ratusza oraz udostępnionych tuneli pod wzgórzem zamkowym.

  3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.