20.04.2022

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2022 r. o godz. 15.30 w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji.

  2. Wyrażenie opinii do wniosku ws zmiany przeznaczenia środków z rezerwy celowej.

  3. Analiza projektów uchwał Rady Miasta Oświęcim.

  4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.