04.05.2022

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 10 maja 2022 r. o godz. 1530 w parku pomiędzy ulicą Więźniów Oświęcimia i Obozową.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji.

  2. Realizacja inwestycji „Zagospodarowanie terenu zielonego pomiędzy ul. Więźniów Oświęcimia i Obozową – etap II”.

  3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.