03.01.2023

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 10 stycznia 2023 r. o godz. 15.30 w Ochotniczej Straży Pożarnej w Oświęcimiu przy ul. Zaborskiej 17.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Komisji.

  2. Działalność Ochotniczej Straży Pożarnej w Oświęcimiu.

  3. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za 2022 rok.

  4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.