09.11.2012

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 13 listopada 2012 r. o godz. 15.30 w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Wyrażenie opinii do wniosku o zmianę przeznaczenia środków z rezerwy celowej.
2. Analiza projektu uchwały budżetowej miasta Oświęcim na 2013 r.
3. Analiza projektów uchwał Rady Miasta Oświęcim.
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 13 listopada 2012 r. o godz. 15.30 w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Wyrażenie opinii do wniosku o zmianę przeznaczenia środków z rezerwy celowej.
2. Analiza projektu uchwały budżetowej miasta Oświęcim na 2013 r.
3. Analiza projektów uchwał Rady Miasta Oświęcim.
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski