10.01.2013

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 15 stycznia 2013 r. o godz. 15.30 w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Działalność Oświęcimskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Oświęcimiu.
2. Analiza projektów uchwał Rady Miasta Oświęcim.
3. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za 2012 rok.
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 15 stycznia 2013 r. o godz. 15.30 w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Działalność Oświęcimskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Oświęcimiu.
2. Analiza projektów uchwał Rady Miasta Oświęcim.
3. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za 2012 rok.
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.