05.04.2013

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 9 kwietnia 2013 r. o godz. 15.30 w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Wyrażenie opinii w sprawie zmiany przeznaczenia środków z rezerwy celowej.
2. Informacja na temat realizacji zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Dwory – Kruki w Oświęcimiu".
3. Informacja na temat realizacji zadania pn. "Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Oświęcimia".
4. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2012 r.
5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 9 kwietnia 2013 r. o godz. 15.30 w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Wyrażenie opinii w sprawie zmiany przeznaczenia środków z rezerwy celowej.
2. Informacja na temat realizacji zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Dwory – Kruki w Oświęcimiu".
3. Informacja na temat realizacji zadania pn. "Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Oświęcimia".
4. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2012 r.
5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.