08.05.2013

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 14 maja 2013 r. o godz. 15.30 w Miejsko – Przemysłowej Oczyszczalni Ścieków w Oświęcimiu przy ul. Nadwiślańskiej 46.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zapoznanie się z działalnością Miejsko – Przemysłowej Oczyszczalni Ścieków oraz ze stanem technicznym obiektów oczyszczalni.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 14 maja 2013 r. o godz. 15.30 w Miejsko – Przemysłowej Oczyszczalni Ścieków w Oświęcimiu przy ul. Nadwiślańskiej 46.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zapoznanie się z działalnością Miejsko – Przemysłowej Oczyszczalni Ścieków oraz ze stanem technicznym obiektów oczyszczalni.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.