27.06.2013

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 1 lipca 2013 r. o godz. 15.30 w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Informacja dotycząca ustaleń i postępu prac w zakresie budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Konarskiego, Nideckiego i Orląt Lwowskich oraz budowy Drogi Współpracy Regionalnej.
2. Realizacja inwestycji miejskich.
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 1 lipca 2013 r. o godz. 15.30 w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Informacja dotycząca ustaleń i postępu prac w zakresie budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Konarskiego, Nideckiego i Orląt Lwowskich oraz budowy Drogi Współpracy Regionalnej.
2. Realizacja inwestycji miejskich.
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.