27.01.2011

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2013 r. o godz. 13.50 w Oświęcimskim Centrum Kultury przy ul. Śniadeckiego 24.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Wyrażenie opinii do projektu uchwały Rady Miasta Oświęcim.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2013 r. o godz. 13.50 w Oświęcimskim Centrum Kultury przy ul. Śniadeckiego 24.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Wyrażenie opinii do projektu uchwały Rady Miasta Oświęcim.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.