03.09.2013

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 10 września 2013 r. o godz. 15.30 w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Analiza informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Oświęcim za I półrocze 2013 r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych ZLA, OCK, MBP, Muzeum Zamek w Oświęcimiu (w organizacji) za I półrocze 2013 r. uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.
2. Analiza sprawozdania z realizacji inwestycji miejskich obejmującego okres od 01.01.2013 r. – 09.09.2013 r.
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 10 września 2013 r. o godz. 15.30 w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Analiza informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Oświęcim za I półrocze 2013 r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych ZLA, OCK, MBP, Muzeum Zamek w Oświęcimiu (w organizacji) za I półrocze 2013 r. uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.
2. Analiza sprawozdania z realizacji inwestycji miejskich obejmującego okres od 01.01.2013 r. – 09.09.2013 r.
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.