04.10.2013

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 8 października 2013 r. o godz. 15.30 w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Analiza informacji dotyczącej zaległości czynszowych najemców lokali mieszkalnych i użytkowych oraz działań podejmowanych w celu niwelacji zadłużenia i efektów podjętych działań.
2. Analiza projektów uchwał Rady Miasta Oświęcim.
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 8 października 2013 r. o godz. 15.30 w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Analiza informacji dotyczącej zaległości czynszowych najemców lokali mieszkalnych i użytkowych oraz działań podejmowanych w celu niwelacji zadłużenia i efektów podjętych działań.
2. Analiza projektów uchwał Rady Miasta Oświęcim.
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.