18.02.2011

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 22 lutego 2011 r. o godz. 15.30 w Sali Ślubów a następnie w sali nr 37 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 22 lutego 2011 r. o godz. 15.30 w Sali Ślubów a następnie w sali nr 37 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Spotkanie z przedstawicielami Firmy DOMENE dotyczące oferty na modernizację targowiska miejskiego.
2. Analiza projektów uchwał Rady Miasta.
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.