10.01.2014

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 14 stycznia 2014 r. o godz. 15.30 w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Analiza „Strategii Rozwoju Miasta Oświęcim na lata 2014 – 2020”.
2. Analiza projektów uchwał Rady Miasta Oświęcim.
3. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za 2013 r.
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 14 stycznia 2014 r. o godz. 15.30 w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Analiza „Strategii Rozwoju Miasta Oświęcim na lata 2014 – 2020”.
2. Analiza projektów uchwał Rady Miasta Oświęcim.
3. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za 2013 r.
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.