07.03.2014

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 11 marca 2014 r. o godz. 15.30 w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Oświęcimiu przy ul. Ostatni Etap 6.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Analiza taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 11 marca 2014 r. o godz. 15.30 w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Oświęcimiu przy ul. Ostatni Etap 6.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Analiza taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.