04.03.2011

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 8 marca 2011 r. o godz. 15.30 w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o przy ul. Ostatni Etap 6 w Oświęcimiu.

Proponowany porządek posiedzenia:
1.Działalność Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Oświęcimiu – posiedzenie wyjazdowe.
2.Analiza taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 01.05.2011 – 30.04.2012.
3.Sprawy bieżące i wolne wnioski.

 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 8 marca 2011 r. o godz. 15.30 w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o przy ul. Ostatni Etap 6 w Oświęcimiu.

Proponowany porządek posiedzenia:
1.Działalność Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Oświęcimiu – posiedzenie wyjazdowe.
2.Analiza taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 01.05.2011 – 30.04.2012.
3.Sprawy bieżące i wolne wnioski.