07.08.2014

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 12 sierpnia 2014 r. o godz. 15.30 w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25..

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Analiza sprawozdania z realizacji „Strategii Rozwoju Miasta Oświęcim na lata 2008 – 2013” za rok 2013.
2. Analiza projektów uchwał Rady Miasta Oświęcim.
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 12 sierpnia 2014 r. o godz. 15.30 w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25..

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Analiza sprawozdania z realizacji „Strategii Rozwoju Miasta Oświęcim na lata 2008 – 2013” za rok 2013.
2. Analiza projektów uchwał Rady Miasta Oświęcim.
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.