29.12.2014

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 5 stycznia 2015 r. o godz. 16.00 w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Analiza projeku Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na 2015 r. – cd.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 5 stycznia 2015 r. o godz. 16.00 w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Analiza projeku Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na 2015 r. – cd.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.