03.02.2015

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 10 lutego 2015 r. o godz. 15.30 w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Oświęcimiu przy ul. Ostatni Etap 6.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Działalność Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Oświęcimiu.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 10 lutego 2015 r. o godz. 15.30 w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Oświęcimiu przy ul. Ostatni Etap 6.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Działalność Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Oświęcimiu.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.