30.12.2010

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 5 stycznia 2011 r. o godz. 15.30 w sali Nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:
1.Analiza projektu Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na 2011 rok.
2.Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 5 stycznia 2011 r. o godz. 15.30 w sali Nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:
1.Analiza projektu Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na 2011 rok.
2.Sprawy bieżące i wolne wnioski.