23.12.2010

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 28 grudnia 2010 r. o godz. 15.30 w sali Nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:
1.Analiza projektów uchwał Rady Miasta Oświęcim.
2.Analiza projektu Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na 2011 rok.
3.Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 28 grudnia 2010 r. o godz. 15.30 w sali Nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:
1.Analiza projektów uchwał Rady Miasta Oświęcim.
2.Analiza projektu Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na 2011 rok.
3.Sprawy bieżące i wolne wnioski.