03.01.2017

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 5 stycznia 2017 r. o godz. 15.30 w Przychodni Rejonowej Nr 4 przy ul. Garbarskiej 1 w Oświęcimiu .

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Wizytacja w Zakładzie Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu – Przychodnia Rejonowa nr 4.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 5 stycznia 2017 r. o godz. 15.30 w Przychodni Rejonowej Nr 4 przy ul. Garbarskiej 1 w Oświęcimiu .

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Wizytacja w Zakładzie Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu – Przychodnia Rejonowa nr 4.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.