27.01.2017

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 2 lutego 2017 r. o godz. 15.30 w Schronisku Miejskim dla osób bezdomnych przy ulicy Dąbrowskiego 139 w Oświęcimiu.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Schronisko Miejskie dla osób bezdomnych –posiedzenie wyjazdowe.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 2 lutego 2017 r. o godz. 15.30 w Schronisku Miejskim dla osób bezdomnych przy ulicy Dąbrowskiego 139 w Oświęcimiu.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Schronisko Miejskie dla osób bezdomnych –posiedzenie wyjazdowe.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.