10.10.2016

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 13 października 2016 r. o godz. 15.30 w Przychodni Rejonowej nr 4 w Oświęcimiu przy ul. Garbarskiej 1.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Analiza realizowanych świadczeń w Zakładzie Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu.

2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 13 października 2016 r. o godz. 15.30 w Przychodni Rejonowej nr 4 w Oświęcimiu przy ul. Garbarskiej 1.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Analiza realizowanych świadczeń w Zakładzie Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu.

2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.