25.10.2016

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 26 października 2016 r. o godz. 13:30 w Oświęcimskim Centrum Kultury.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Analiza projektów uchwał Rady Miasta.

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 26 października 2016 r. o godz. 13:30 w Oświęcimskim Centrum Kultury.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Analiza projektów uchwał Rady Miasta.