24.03.2016

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 30 marca 2016 r. o godz. 13.30 w Oświęcimskim Centrum Kultury przy ul. Śniadeckiego 24.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Analiza i opiniowanie projektów uchwał.

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 30 marca 2016 r. o godz. 13.30 w Oświęcimskim Centrum Kultury przy ul. Śniadeckiego 24.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Analiza i opiniowanie projektów uchwał.