05.04.2016

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 7 kwietnia 2016 r. o godz. 15.30 w Stowarzyszeniu dla Dzieci Niepełnosprawnych „Promyk” przy ul. Słowackiego 1a.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Omówienie problemów organizacyjnych Stowarzyszenia dla Dzieci Niepełnosprawnych „Promyk” – posiedzenie wyjazdowe.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 7 kwietnia 2016 r. o godz. 15.30 w Stowarzyszeniu dla Dzieci Niepełnosprawnych „Promyk” przy ul. Słowackiego 1a.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Omówienie problemów organizacyjnych Stowarzyszenia dla Dzieci Niepełnosprawnych „Promyk” – posiedzenie wyjazdowe.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.