18.05.2016

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 19 maja 2016 r. o godz. 15.30 w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Analiza i opiniowanie projektów uchwał.
2. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Oświęcim za 2015 rok – ciąg dalszy.
3. Sprawozdanie z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta Oświęcim w roku 2015.
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 19 maja 2016 r. o godz. 15.30 w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Analiza i opiniowanie projektów uchwał.
2. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Oświęcim za 2015 rok – ciąg dalszy.
3. Sprawozdanie z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta Oświęcim w roku 2015.
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.