20.05.2016

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 25 maja 2016 r. o godz. 13.30 w Oświęcimskim Centrum Kultury przy ul. Śniadeckiego 24.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Analiza i opiniowanie projektu uchwały.

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 25 maja 2016 r. o godz. 13.30 w Oświęcimskim Centrum Kultury przy ul. Śniadeckiego 24.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Analiza i opiniowanie projektu uchwały.