06.06.2011

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 13 czerwca 2011 r. o godz. 15.30 w siedzibie Składowisko Odpadów Komunalnych Spółka z o.o. w Oświęcimiu przy ul. Nadwiślańska 36.

Proponowany porządek posiedzenia:
1.Wizytacja Składowiska Odpadów Komunalnych – posiedzenie wyjazdowe.
2.Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 13 czerwca 2011 r. o godz. 15.30 w siedzibie Składowisko Odpadów Komunalnych Spółka z o.o. w Oświęcimiu przy ul. Nadwiślańska 36.

Proponowany porządek posiedzenia:
1.Wizytacja Składowiska Odpadów Komunalnych – posiedzenie wyjazdowe.
2.Sprawy bieżące i wolne wnioski.