01.07.2016

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 7 lipca 2016 r. o godz. 15.30 w Dziennym Domu Pomocy w Oświęcimiu przy ul. Czecha 8.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy w Oświęcimiu – posiedzenie wyjazdowe.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 7 lipca 2016 r. o godz. 15.30 w Dziennym Domu Pomocy w Oświęcimiu przy ul. Czecha 8.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy w Oświęcimiu – posiedzenie wyjazdowe.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.